środa, 1 lutego
Shadow

Zdrowotne właściwości pietruszki

Zie­lona natka pie­truszki głów­nie koja­rzy nam się z sałat­kami, czy dodat­kiem do zup. Zie­lona część korze­nia pie­truszki posiada wiele wła­ści­wo­ści zdro­wot­nych, warto ją zatem jeść codzien­nie. Dla­czego?

W pie­truszce znaj­duje się miry­sty­cyna. Jest to sub­stan­cja odpo­wie­dzialna za spowolnienie roz­prze­strze­nia­nia się komórek nowo­tworowych w orga­ni­zmie. Dodat­kowo hamuje roz­wój nowo­tworu znaj­du­ją­cego się w płu­cach oraz żołądku.

Pie­truszkę zatem można zali­czyć do natu­ral­nych związ­ków hamu­ją­cych wzrost komó­rek rako­wych.

Pie­truszka posiada rów­nież wła­ści­wo­ści oczysz­cza­jące orga­nizm z tok­sycz­nych sub­stan­cji takich jak metale cięż­kie i pesty­cydy. Które są odpo­wie­dzialne za uszko­dze­nie układu ner­wo­wego oraz mózgu. Działa również prze­ciw zapal­nie. Pijąc regu­lar­nie her­batkę pie­trusz­kową możemy w łatwy spo­sób zni­we­lo­wać zapa­le­nie sta­wów, kości oraz inne cho­roby naszego orga­ni­zmu. Zawarta w pie­truszce wita­mina C zmniej­sza poziom CRP, który w nadmia­rze powo­duje stan zapalny.

Prze­pis na her­batkę pie­rysz­kową:

  • Natka pie­truszki 4–5 łodyg
  • Woda -3 kubki
  • Pół cytryny
  • Miód – 1 łyżeczka

Do garnka wlej wodę i dopro­wadź ją do wrze­nia na małym ogniu. Następ­nie dodaj posie­kaną pie­truszkę i pół cytryny. Teraz zdej­mij gar­nek z ognia i odstaw na 5 minut. Usuń z wody pie­truszkę i cytrynę. Dodaj 1 łyżeczkę miodu i gotowe.

Łatwy i przy­jem­ny napój dla Two­jego zdro­wia, prawda?

Twoje zdrowie  poprawi się rady­kal­nie jeśli będzie pić raz dzien­nie tak przy­go­to­wany napój.  Ochroni Cię on przed wszel­kimi cho­ro­bami oraz nowo­two­rem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *