poniedziałek, 27 marca
Shadow

Tag: ksiażka

Literatura kobieca — najciekawsze powieści polskich autorek

Literatura kobieca — najciekawsze powieści polskich autorek

Książki
Czytanie książek to sposób na relaks. Obecnie bardzo dużą popularnością cieszy się literatura kobieca. Na polskim rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej młodych pisarzy — pisarek. Dla których literatura egotyczna do spora inspiracja do pisania. Należy pamiętać, że literatura kobieca, to nie tani romans. A tym bardziej harlekiny, które czytały nasze babcie. Coraz więcej współczesnych kobiet wydaje swoje powieści. Po jakie autorki warto sięgnąć? Lista jest całkiem spora. Bestsellery — popularne autorki literatury kobiecej. Na pierwszym miejscu od 2018 roku utrzymuje się Blanka Lipińska i jej seria 365 dni. Której ekranizacja powieści miała premierę w lutym 2020. Książka 365 dni, Ten dzień i Kolejne 365 dni to erotyczna i pełna emocji historia polki — Laury uprowadzonej przez w...
Remigiusz Mróz – Pisarz, który nie daje o sobie zapomnieć.

Remigiusz Mróz – Pisarz, który nie daje o sobie zapomnieć.

Książki
Każdy, kto choć raz pomy­śli o tym by przeczy­tać kry­mi­nał rów­no­cze­śnie koja­rzy go z Remi­giu­szem Mro­zem. To 31 letni praw­nik i pisarz z Opola. Jego książki sprze­dają się w ogrom­nych nakła­dach. A każdy kto lubi czy­tać dokład­nie wie, że Mróz to Mróz znany z gorą­cych powie­ści a nie zimo­wej aury. Jego ostat­nią powie­ścią jest Testa­ment 7 tom z Joanną Chyłką. Pre­miera książki odbyła się 14 marca 2018 roku a już teraz egzem­pla­rze książki są roz­ch­wy­ty­wane przez czy­tel­ni­ków. Zasta­na­wia­li­ście się na czym polega feno­men tego pisa­rza? O książce: Znany war­szaw­ski gine­ko­log nie­spo­dzie­wa­nie otrzy­muje ogromny spa­dek od jed­nej ze swo­ich pacjen­tek, choć przy­jął ją w gabi­ne­cie tylko raz. W skład masy spad­ko­wej wcho­dzi zapusz­czona nie­ru­cho­...