wtorek, 1 grudnia
Shadow

Blog

Fryzury męskie

Fryzury męskie

Uroda
Fryzury męskie Niech nie zwiedzie Was nagłówek. Wbrew pozorom fryzury męskie nie należą do łatwych w wykonaniu. Dużą rolę w ich tworzeniu odgrywa typ urody oraz rodzaj włosów. Każdy mężczyzna różni się od siebie charakterem i sylwetką. Żeby móc korzystnie wyglądać, warto przed wizytą u fryzjera sprawdzić, jaki strzyżenie jest aktualnie trendy. Najmodniejsze fryzury męskie Moda nie zwalnia tempa i nadal mknie do przodu. Dobrze prezentująca się fryzura męska to taka, która łączy w sobie odpowiednie, dokładne strzyżenie oraz niepowtarzalną stylistykę. Nie od dziś wiadomo, że zarówno minimalistyczne, jak i klasyczne cięcie jest zawsze w modzie. Nie zaszkodzi jednak zainspirowanie się fryzjerskimi trendami, które często przypadają do gustu skromnym i nie podążającym za modą osobom. W tym ro...
Fryzura na wesele dla krótkich włosów

Fryzura na wesele dla krótkich włosów

Uroda
Fryzura na wesele dla krótkich włosów Krótkie włosy to nie wyrok! Nawet z nimi możesz przepięknie wyglądać podczas każdej okoliczności. Chcąc zachwycić innych kreatywnością i naprawdę wielkimi możliwościami, sprawdź, jak szybko i efektywnie stworzyć niepowtarzalną fryzurę na wesele! Wyjątkowa fryzura na wesele - zobacz, co możesz zrobić sama! Czasami niepotrzebna jest wizyta w salonie fryzjerskim, żeby uzyskać pożądany efekt. Wykonanie fryzury na wesele dla krótkich włosów jest bardzo proste! Samodzielnie możesz zaczesać włosy do tyłu, idealnie je wygładzając lub przeczesać do przodu, tworząc unikalną grzywkę. Mile widziane są loki, fale, a także odważne i wystrzępione końcówki. Czasami wystarczy lekko unieść włosy u nasady lub oddać się wodzy fantazji i wykorzystać kilka z dostępnych ...
Jak sobie radzić ze stresem?

Jak sobie radzić ze stresem?

Zdrowie
Jak sobie radzić ze stresem? Stres bardzo często towarzyszy nam w wielu dziecinach życia. Nowa praca, nowe obowiązki, zupełnie nowe wyzwania, wielkie oczekiwania, egzaminy, wystąpienia… Jak sobie z nim poradzić i w jaki sposób wykorzystać jego pozytywne działanie? Najskuteczniejszy sposób radzenia sobie ze stresem tkwi w naszej głowie Sposobów na walkę ze stresem jest wiele. Łatwiej przeczytać o nich w gazetach, książkach i Internecie, niż wprowadzić w prawdziwe życie. Żeby jednak poczuć ulgę i satysfakcję, trzeba się przełamać. Studia, egzaminy, matura – odkąd zaczynamy swoją przygodę z nauką, nauczyciele i profesorzy (a czasami nawet rodzina i nasze otoczenie) atakują nas, mówiąc, że to wszystko kończy się najważniejszym egzaminem dojrzałości, najważniejszym zaliczeniem itd. No a my nie ...
Zapalenie krtani: co warto wiedzieć o tej chorobie?

Zapalenie krtani: co warto wiedzieć o tej chorobie?

Zdrowie
Jest chorobą dość częstą i problematyczną, w przypadku której wczesne postawienie diagnozy może nam zaoszczędzić wielu problemów. Jak w porę rozpoznać zapalenie krtani? W jaki sposób można walczyć z tą chorobą? Zapalenie krtani: na jakie objawy koniecznie musimy zwrócić uwagę? Zapalenie krtani to uciążliwa choroba, której towarzyszy szereg charakterystycznych dolegliwości. Na jakie objawy musimy zwrócić szczególną uwagę? Ból gardła, chrypka oraz nasilające się problemy z suchym kaszlem – oto dolegliwości, które często wiążą się z zapaleniem krtani. Chorobie tej mogą towarzyszyć również takie problemy, jak ból utrudniający oddychanie czy połykanie, a w poważniejszych przypadkach – utrata głosu. Komu szczególnie zagrażają takie problemy? Zapalenie krtani jest chorobą, która bardzo cz...
Otyłość: co warto o niej wiedzieć?

Otyłość: co warto o niej wiedzieć?

Zdrowie
Jest jednym z większych zagrożeń współczesnego świata oraz przyczyną wielu poważnych problemów ze zdrowiem. Otyłość to problem ściśle związany z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej w organizmie oraz ze wszelkimi konsekwencjami takiego stanu rzeczy. Otyłość w pigułce Otyłość jest stanem chorobowym, którego nie można ograniczać tylko i wyłącznie do problemów związanych z wyglądem zewnętrznym. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej i zbyt wysoka masa ciała mogą przecież stać się przyczynami wielu poważnych problemów ze zdrowiem. Wiadomo, że osoby otyłe są bardziej podatne na wiele chorób, w tym również tych, które przyczyniają się do przedwczesnej śmierci. Skąd biorą się takie problemy? Przyczyn otyłości jest wiele. Bywa, że okazuje się ona problemem wrodzonym lub związanym z innymi chor...
Zapalenie oskrzeli: przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie oskrzeli: przyczyny, objawy, leczenie

Zdrowie
Problemy z oskrzelami mogą przybierać różne formy. Co powinniśmy wiedzieć na temat tak uciążliwej choroby, jaką jest zapalenie oskrzeli? Jakie objawy świadczą o rozwoju tej choroby? Zapalenie oskrzeli może mieć formę choroby przewlekłej, w przypadku której symptomem charakterystycznym są ataki kaszlu połączone z odkrztuszaniem śluzu, świszczący oddech oraz ataki duszności. Nieco inne objawy towarzyszą ostremu zapaleniu oskrzeli. W tym przypadku jednym z największych problemów staje się utrudnione oddychanie oraz napady kaszlu. Problemom tym towarzyszą bóle w górnej części klatki piersiowej, bóle gardła oraz te objawy, które są typowym problemem w przypadku grypy. Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi tej choroby? Ostre zapalenie oskrzeli bardzo często rozwija się jako skutek powikłań ...
Napój drożdżowy – dla urody!

Napój drożdżowy – dla urody!

Uroda
Od wieków drożdże są wykorzystywane w przemyśle spożywczym.  Najlepsza jest drożdżówka z owocami, czy pączek, prawda? Drożdże są jednokomórkowymi grzybami, które rozmnażają się przez pączkowanie. W sprzyjających warunkach komórki drożdży pączkują bardzo szybko. Dlatego mówimy „rośnie jak na drożdżach”. Drożdże na problemy skórne? Ale nie wiele z nas wie, że drożdże mają też zastosowanie w dbaniu o naszą urodę. Są one naturalnym źródłem witamin z grupy B. Które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry oraz błon śluzowych. Wiele kobiet mających problemy skórne, zmaga się z wypadaniem włosami czy łamaniem paznokci pije napój drożdżowy. Drożdże mogą również zapobiegać nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry i włosów. Nie jest on smaczny, ale można go np. osłodzić. To takie poświęcen...
Remigiusz Mróz – Pisarz, który nie daje o sobie zapomnieć.

Remigiusz Mróz – Pisarz, który nie daje o sobie zapomnieć.

Książki
Każdy, kto choć raz pomy­śli o tym by przeczy­tać kry­mi­nał rów­no­cze­śnie koja­rzy go z Remi­giu­szem Mro­zem. To 31 letni praw­nik i pisarz z Opola. Jego książki sprze­dają się w ogrom­nych nakła­dach. A każdy kto lubi czy­tać dokład­nie wie, że Mróz to Mróz znany z gorą­cych powie­ści a nie zimo­wej aury. Jego ostat­nią powie­ścią jest Testa­ment 7 tom z Joanną Chyłką. Pre­miera książki odbyła się 14 marca 2018 roku a już teraz egzem­pla­rze książki są roz­ch­wy­ty­wane przez czy­tel­ni­ków. Zasta­na­wia­li­ście się na czym polega feno­men tego pisa­rza? O książce: Znany war­szaw­ski gine­ko­log nie­spo­dzie­wa­nie otrzy­muje ogromny spa­dek od jed­nej ze swo­ich pacjen­tek, choć przy­jął ją w gabi­ne­cie tylko raz. W skład masy spad­ko­wej wcho­dzi zapusz­czona nie­ru­cho­...
Zdrowotne właściwości pietruszki

Zdrowotne właściwości pietruszki

Zdrowie
Zie­lona natka pie­truszki głów­nie koja­rzy nam się z sałat­kami, czy dodat­kiem do zup. Zie­lona część korze­nia pie­truszki posiada wiele wła­ści­wo­ści zdro­wot­nych, warto ją zatem jeść codzien­nie. Dla­czego? W pie­truszce znaj­duje się miry­sty­cyna. Jest to sub­stan­cja odpo­wie­dzialna za spowolnienie roz­prze­strze­nia­nia się komórek nowo­tworowych w orga­ni­zmie. Dodat­kowo hamuje roz­wój nowo­tworu znaj­du­ją­cego się w płu­cach oraz żołądku. Pie­truszkę zatem można zali­czyć do natu­ral­nych związ­ków hamu­ją­cych wzrost komó­rek rako­wych. Pie­truszka posiada rów­nież wła­ści­wo­ści oczysz­cza­jące orga­nizm z tok­sycz­nych sub­stan­cji takich jak metale cięż­kie i pesty­cydy. Które są odpo­wie­dzialne za uszko­dze­nie układu ner­wo­wego...
Choroba Hashimoto

Choroba Hashimoto

Zdrowie
Hashi­moto – co to wła­ści­wie jest za cho­roba i co ją powo­duje. Nazwa cho­roby pocho­dzi od nazwi­ska japoń­skiego chi­rurga dr Hakaru Hashi­moto, który jako pierw­szy w roku 1912 opi­sał cztery przy­padki tej cho­roby. Popu­larne obec­nie Hashi­moto to prze­wle­kłe, lim­fo­cy­towe zapa­le­nie tar­czycy. Cho­roba ta jest zali­czana do cho­rób o podłożu auto­im­mu­no­lo­gicz­nym. W nor­mal­nych warun­kach, czyli w zdro­wym orga­ni­zmie układ immu­no­lo­giczny chroni przed zaka­że­niami. Nie­stety w wyniku nie­pra­wi­dło­wego pobu­dze­nia układu immu­no­lo­gicz­nego docho­dzi do powsta­nia prze­ciw­ciał prze­ciwko wła­snej tar­czycy. Takie dzia­ła­nie powo­duje prze­wle­kłe zapa­le­nie tar­czycy, które jest cał­ko­wi­cie nie­bo­le­sne. Przez lata wynisz­cza ten gru­czoł i pro­wa­dzi do...